Рослини
Меню
Вхід / Реєстрація Авторизуйтесь будь ласка

Договір публічної оферти

Загальні положення

Дана оферта – офіційна пропозиція ТМ ‘Екологічна Країна’, надалі по тексту ‘Продавець’, укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним шляхом через інтернет-магазин, надалі по тексту ‘Договір’, і розміщення публічної оферти (пропозиції) на офіційному сайті Продавця ‘ https://eco-kraina.com ‘ (надалі – ‘Інтернет-сайт’). Невід’ємними частинами даної оферти є додатки, що стосуються умов повернення товарів, порядку обробки персональних даних та інші, вказані на Інтернет-сайті. (Джерело – Розсадник ”Екологічна Країна” https://eco-kraina.com/dostavka/) – найкращі декоративні рослини з доставкою по Україні

Терміни та визначення

В даній оферті, якщо контекст не передбачає іншого, нижче приведені терміни мають наступні значення: ‘акцепт’ – повне та безумовне прийняття Покупцем умов Публічної оферти Продавця, викладеної в цьому Договорі, та сплата вартості товарів ‘товар’ – рослини, а також супутні товари, представлені на Інтернет-сайті ‘інтернет-магазин’ – у відповідності до законодавства України, засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом укладення електронної угоди. ‘продавець’ – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті ‘покупець’ – фізична особа, що досягла повноліття, що виконала Акцепт Публічної оферти Продавця, та сплатила вартість товарів. ‘сторони’ – Продавець та Покупець ‘замовлення’ – вибір окремих позицій з переліку товарів, вказаних Покупцем при створенні замовлення та проведенні сплати (Джерело – Розсадник ”Екологічна Країна”  https://eco-kraina.com/dostavka/ – найкращі декоративні рослини з доставкою по Україні

Предмет Договору

Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується сплатити вартість Товару і прийняти його на умовах даного Договору

Порядок оформлення Замовлення

Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на сайті Інтернет-магазину, який є в наявності. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості, за винятком позицій по яким є обмеження, вказані на сайті Інтернет-магазину За відсутності Товару, Продавець ставить Покупця до відома За відсутності замовленого Товару Покупець має право замінити його на аналогічний, відмовитися від даного Товару або анулювати Замовлення (Джерело – Розсадник ‘ Екологічна Країна ‘ https://eco-kraina.com/product-category/roslyny/ – найкращі декоративні рослини з доставкою по Україні

Порядок сплати Замовлення

Покупець здійснює сплату Замовлення у відповідності з обраним при оформленні Замовлення на сайті Інтернет-магазину способом Продавець залишає за собою право змінювати доступні способи оплати, що відображається на сайті Інтернет-магазину При нездійсненні сплати Інтернет-магазин має право анулювати Замовлення

Порядок доставки Замовлення

Доставка товарів здійснюється у відповідності до обраного Покупцем на сайті Інтернет-магазину способу доставки та даних доставки. Разом з товаром Продавець надає Покупцю документи згідно Законодавства України (Джерело – Розсадник ”Екологічна Країна” https://eco-kraina.com/dostavka/ – найкращі декоративні рослини з доставкою по Україні

Права та обов’язки сторін

Продавець має право: в односторонньому порядку призупинити надання послуг по даному Договору у випадку порушення Покупцем умов даного Договору Покупець зобов’язаний: своєчасно сплатити та отримати Замовлення на умовах даного Договору Покупець має право: оформити замовлення в інтернет-магазині вимагати від Продавця виконання умов даного Договору

(Джерело – Розсадник ”Екологічна Країна” https://eco-kraina.com/dostavka/ ) – найкращі декоративні рослини з доставкою по Україні

Відповідальність сторін

Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору в порядку, передбаченому даним Договором та Законодавством України Продавець не несе відповідальність за: зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем затримку і перебої в обробці Замовлення та доставці товару, які відбулися з причин, що знаходяться поза сферою його контролю неналежне виконання своїх обов’язків третіми особами чи компаніями, пов’язаними з виконанням Замовлення Покупця (банківські, транспортні та поштові компанії і т.д.) У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов даного Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей даного Договору розуміють події, що мають надзвичайний та непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню даного Договору, настання яких сторони не мали змоги передбачати або уникнути розумними способами. (Джерело – Розсадник ”Екологічна Країна” https://eco-kraina.com/dostavka/ ) – найкращі декоративні рослини з доставкою по Україні

Інші умови

Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір та додатки, що є його невід’ємними частинами, і публікує такі зміни на сайті інтернет-магазину Моментом акцепту даного Договору вважається оформлення Замовлення покупцем, якщо покупець не згідний з умовами даного Договору, він не має права здійснювати Замовлення. (Джерело – Розсадник ”Екологічна Країна” https://eco-kraina.com/dostavka/ ) – найкращі декоративні рослини з доставкою по Україні

Строк дії договору

Договір вважається укладеним з моменту оформлення Замовлення. До закінчення терміну дії даний Договір може бути розірваний за взаємною згодою до моменту відправки Товару, якщо інше не вказано окремо. (Джерело – Розсадник ”Екологічна Країна” https://eco-kraina.com/dostavka/ ) – найкращі декоративні рослини з доставкою по Україні

Кошик